FAQ

Is deze methodiek overal en in iedere organisatie toepasbaar?


Antwoord: Ik ben nu met mijn 37e organisatie bezig en ik heb veel rode draden ontdekt. Ik heb bewust gekozen voor iedere keer een ander type organisatie, in telkens een andere werkwereld. Terugkijkend kan ik stellen dat het in iedere organisatie werkt. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de in mijn boek beschreven methodiek pas in de laatste acht jaar meer en meer bewust ben gaan toepassen. Wat ik hiermee wil zeggen is dat het niet zo zeer aan de organisatie ligt maar meer aan jezelf als (eind)verantwoordelijke.
Het gaat om u als degene die de koers uitzet en het voorbeeld geeft. Op het moment dat je beseft welke kernwaarden er onder je organisatie liggen, de kernanalyse zogezegd en je wilt het oprecht gaan toepassen (authenticiteit is een voorwaarde), kun je naar de “volgende ronde”. Ik heb gezien dat hier voor velen een moeilijkheidsfactor ligt.
Als je echt wilt, kun je met een beetje ondersteuning deze hobbel nemen en dan zit je snel in een bepaalde flow.

Mijn managers hebben allemaal een eigen stijl en dat leidt vaak tot spanning.
Hoe kan ik deze mensen in hun stijl zo beïnvloeden dat ze echt waarde gaan toevoegen?

Antwoord: Ik heb in het verleden een leergang georganiseerd voor de groep managers in een aantal bedrijven waar ik werkte. Dit hield hen een harde spiegel voor (top-down). Het collectieve karakter maakte dat men zich bewust werd van haar of zijn managementstijl en hoe dit optimaal effectief kan worden. Een volgende stap (bottom-up) was de medewerkers van die managers trainen in weerbaarheid (assertiviteit) met het doel constructief inbreng te leveren op het vlak van hun eigen werkprocessen en interactie op hun afdeling. Die manager werd geleidelijk aan steeds meer geconfronteerd met steeds mondiger medewerkers in het algemeen belang van de organisatie en met het geleerde in de genoemde leergang had de manager een werkwijze in handen die daar naadloos op aansloot. Een gezonde spanning was het gevolg. Deze medewerkers en managers zagen hun resultaten sky-high ontwikkelen, en zagen dat het goed was. De scepsis was weg en de organisatie spinde er goed garen bij. Een belangrijke succesvoorwaarde is het vertrouwen dat u als eindverantwoordelijke aan deze managers en hun medewerkers geeft (loslaten!).

Als het mij niet lukt in mijn eigen organisatie, kunt u mij helpen?

Antwoord: U kunt altijd een beroep op mij doen. Ik ben als netwerkpartner aangesloten bij Zpact en daar zitten management professionals in waar ik alle vertrouwen in heb en die ook de waarde van het toepassen van ‘beide hersenhelften’ hebben ervaren en erkend. Met dit netwerk naast me, kan ik ook waarmaken wat ik beloof, conform de beschreven methodiek.
Ik zal waar mogelijk dit zelf doen maar garandeer u ook kwaliteit als u door één van mijn collegae wordt ondersteund.

De weg naar excellente bedrijfsvoering is ons inziens pas mogelijk als je hetgeen in mijn eerste boek is beschreven ook daadwerkelijk toepast. Het vehikel dat wij (Carmen de Graaff en ondergetekende) daarvoor gebruiken is Delta-Pact. Klikt u a.u.b. op deze link, dan weet u heel snel hoe ook uw organisatie naar excellentie kan worden gebracht.

Beeldmerk van Delta-Pact

Logo van Delta-Pact

Go to Top