Mijn 3e boek

op 14 april 2015 is mijn derde boek op de markt verschenen onder de titel: Delta-Pact met subtitel De resultaat verplichte management-performance.

Dit boek, dat als ‘brochure’ is geschreven beschrijft een nieuwe vorm van ‘resultaat-management’ dat, met een harde resultaatgarantie vooraf, koerst op het beoogde resultaat. Vooraf volstrekte duidelijkheid over de te realiseren resultaten en hierover contractueel harde afspraken maken middels een tripartiete overeenkomst: het Delta-PACT. Samen met Carmen de Graaff, Olav Zwarteveen en Albert de Bruin heb ik gewerkt aan dit nieuwe Management concept. Initieel hebben Carmen en later ook Albert, als co-auteur, hun bijdrage geleverd aan het schrijven van dit boekje.

Deze integrale performance-verplichting gaan drie partijen met elkaar aan. We hebben het dan over

1: de opdrachtgever,

2: het intermediaire management-bureau en

3: de performance-manager.

De harde afspraken vooraf vereisen dat partijen zeer serieus moeten zijn met hun bedrijfsmatige ambities. Ook de betrokken performance-manager moet competent zijn om de vooraf hard afgesproken resultaten daadwerkelijk te realiseren. Het Delta-PACT is daarmee een zeer krachtig middel om de vereiste effectieve en beklijvende verandermanagement kwaliteiten boven water te halen.  Een zodanig krachtige verandermanager levert de vooraf afgesproken integrale prestatie (beklijvend).

In dit boekje introduceren we een nieuwe term: REVIE.   REVIE is het acroniem voor: Restored Excellence by Valued Intermediate Expertise.

De Engelse betekenis van REVIE is: “The most intelligent, handsome and athletic state you could possibly be in” en duidt op het geambieerde kwaliteitsniveau in de eigen organisatie.

Het is dan wel zaak dat er voldoende verandertijd in het Delta-PACT wordt afgesproken. Dit veranderen geschiedt te allen tijde tegen een genormaliseerde maandvergoeding in combinatie met een deling in de gerealiseerde meerwinst vanaf het tweede jaar dat de Performance-manager actief is.

De performance-manager wordt te allen tijde als eindverantwoordelijke aangesteld waarbij de expertise van het betrokken intermediaire bureau de performance-manager scherp op koers houdt en ook de continuïteit waarborgt. De deling in de gerealiseerde meerwinst geldt hier voor de drie partijen die elk hun deel ontvangen (vooraf vast te stellen en te contracteren in het Delta-PACT).

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan dit vernieuwende en uiterst effectieve management-concept dat uitvoerbaar is via Guidance Profile te Nieuw Loosdrecht.

Beeldmerk van Delta-Pact

Logo van Delta-Pact

Dit boek is verkrijgbaar via, onder andere, Managementboek.nl en tevens in elektronische versie op de website door hier te clicken:  E-versie van boek DELTA-PACT. Het moet voor zo veel als mogelijk managementprofessionals en belanghebbenden gevonden en gelezen kunnen worden. Andere sites waar dit boek te koop is, zijn: Bol.Com en Eurobuch.com.

Bij interesse: koop dit boekje voor € 14,50 via

                          

Cees Buys

06 – 5134 2649

Zie ook de andere websites rondom de boeken van Cees Buys: 1, 2 en 3

Kenmerken van dit managementconcept zijn: resultaatverplichting, performanceverplichting, excellence, operational excellence, interim management, topresultaten, bedrijfsvoering, top prestaties,

Go to Top