Nieuws

Plastic2Oil: dé innovatieve en echt duurzame techniek om de wereld te verlossen van haar afval-plastics

 

In het voorjaar van 2020 zal een nieuw bedrijf worden gestart dat werkt met een gepatenteerd vergassingssysteem, gebaseerd op “pyrolyse” en dat plastics op grote industriële schaal en volcontinu (24/7) omzet in zwavelvrije olie. Deze olie is een halffabricaat voor de bestaande olie-industrie die daarvan diesel, kerosine en benzine maakt.

Het bijzondere en ook het nieuwe én innovatieve is dat dit proces nu op industriële schaal én vol continu kan werken. Eén productiebedrijf met 18 – 20 vergassingsinstallaties (oven-reactoren) verwerkt op jaarbasis zo’n 160.000 ton (afval) plastics in ca. 120.000 ton olie. Het is daarmee niet alleen zeer mens en natuur vriendelijk maar tevens een lucratief verdienmodel.

Dit is nu echt een structurele en duurzame oplossing voor de enorme en wereldwijde plasticvervuiling dat serieus bedreigend is voor mens, dier en milieu.

Een substantieel deel van de toekomstige winst en kasstromen zal worden aangewend om te groeien (primair in Europa) omdat het probleem van afvalplastics internationaal zeer groot is.

Door nu waarde te gaan geven aan afvalplastics zal dit product ‘handelswaar’ worden. Van handelswaar is bekend dat dit mensen in beweging brengt. Iedereen die straks afvalplastics in een ‘beetje volume’ kan aanleveren, ontvangt daarvoor een vergoeding. Op deze wijze willen we stimuleren dat kleine bedrijven worden opgestart door mensen die op dit moment werkloos zijn en zich wellicht ook kansloos voelen. Omdat we een specifieke mix van afvalplastics willen hebben, zullen lever-contracten worden aangegaan met deze ondernemingen.

Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen.

 

Cees Buys
06 – 51 34 26 49

Go to Top