Na een financieringsperiode van circa negen maanden zal nu binnen enkele weken de finale handtekening worden gezet die het mogelijk maakt dat het SocialeWoon-Bedrijf wordt opgericht en ook van start gaat.

Het SocialeWoon-Bedrijf zal hetgeen geschreven staat in het vierde boek van Cees Buys in de praktijk gaan brengen door initieel 1.000 woningen te bouwen en in exploitatie te nemen.

Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke stap voorwaarts in in het terug dringen van het dramatische tekort aan goedkope(re) huurwoningen in Nederland. Ik ben dan ook zeer verheugd dat mijn initiatief op deze spectaculaire wijze wordt opgepakt en in werking gezet.

Ik heb me verder laten vertellen dat het niet bij 1.000 woningen blijft maar dat vrijwel direct na de bouw van de eerste huizen een groei-scenario van start gaat naar veel meer woningen in deze categorie.

Wordt vervolgd,

Cees Buys.