Mijn 4e boek

Het SocialeWoon-concept

Dit boek heb ik een titel gegeven die de spijker op zijn kop slaat. Weinig fantasie maar gewoon de lading dekkend.

Cover boek 4

De foto op de cover staat symbool voor de veelkleurigheid in de SocialeWoon-wijken die gaan ontstaan als de inhoud van dit boek wordt geadopteerd door gemeenten en andere betrokken marktpartijen die in staat zijn nieuwe woonwijken te realiseren in Nederland.

De doorlooptijd om te komen tot dit boek was 26 maanden en daarbij ben ik geïnspireerd geraakt  vanuit mijn toenmalige functie van bestuurder (a.i.) van woningcorporatie Lefier in Noord-Nederland. Ik heb in die tijd een passie ontwikkeld voor de volkshuisvesting en alle ontsporingen in dit domein in het afgelopen decennium heeft me doen besluiten een sociaal woonconcept te ontwikkelen dat breed is uit te rollen in Nederland en ook daar buiten.

De nieuwe Woningwet legitimeert dit concept en het biedt vele oplossingen voor ook vele maatschappelijke uitdagingen.

Lees dit boek en laat je inspireren.

Cees Buys

Wil je dit boek aanschaffen: klik dan op één van de volgende links: Boekhandel Douwes, Managementboek, Bol.Com en Eurobuch.

Je kunt het boek ook in PDF-versie gratis downloaden via deze link.

Zie ook de andere websites rondom de boeken van Cees Buys: 1, 2 en 3

© 2016. Buys. Alle rechten voorbehouden. Dit SocialeWoon-concept is auteursrechtelijk beschermd en gedeponeerd bij IdeeSafe onder nummer A 160818001-01 en is tevens beschermd onder het internationaal geldende copyright. Het geheel of gedeeltelijk misbruik maken dan wel het geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van de auteur c.q. de directie van Guidance Profile gebruiken van dit concept zal strafrechtelijk worden vervolgd. Vrij gebruik is echter mogelijk na het formeel afsluiten van een gebruikersovereenkomst met de auteur c.q.  directie van Guidance Profile te Nieuw-Loosdrecht.

Go to Top