Balancing Reason and Emotion

0

The English version of Cees’ first book is now available online (www.managementbook.nl, Bol.Com, and others). The title: Balancing Reason and Emotion

Charlotte M. Buijs MA


My best selling first book has been translated by my eldest daughter Charlotte who did a marvellous job.

Many thanks for her dedication!

 

Het SocialeWoon-Bedrijf gaat binnenkort van start

0

Na een financieringsperiode van circa negen maanden zal nu binnen enkele weken de finale handtekening worden gezet die het mogelijk maakt dat het SocialeWoon-Bedrijf wordt opgericht en ook van start gaat.

Het SocialeWoon-Bedrijf zal hetgeen geschreven staat in het vierde boek van Cees Buys in de praktijk gaan brengen door initieel 1.000 woningen te bouwen en in exploitatie te nemen.

Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke stap voorwaarts in in het terug dringen van het dramatische tekort aan goedkope(re) huurwoningen in Nederland. Ik ben dan ook zeer verheugd dat mijn initiatief op deze spectaculaire wijze wordt opgepakt en in werking gezet.

Ik heb me verder laten vertellen dat het niet bij 1.000 woningen blijft maar dat vrijwel direct na de bouw van de eerste huizen een groei-scenario van start gaat naar veel meer woningen in deze categorie.

Wordt vervolgd,

Cees Buys.

Managen met ratio én emotie is voor iedereen!

0

Mijn eerste boek “Managen met ratio én emotie” heb ik geschreven in de nadagen van mijn opdracht die ik voor het UMC in Groningen heb uitgevoerd (2005). Het bestuur indertijd en collegae van dit academische ziekenhuis waren dermate onder de indruk van de aanpak en behaalde resultaten en bovenal de prachtige effecten op de medewerkers en hun leidinggevenden (en daarmee de organisatie en haar prestaties en resultaten!), dat ze me sterk adviseerden hierover een boek te schrijven.

In eerste instantie heb ik dit advies naast me neergelegd maar ook na enige aandrang van mijn echtgenote, ben ik achter mijn laptop gekropen. Het werd het begin van een ordeningsproces bij mezelf. Na indertijd in ruim 35 organisaties werkzaam te zijn geweest en altijd omdat er iets loos was, ontwikkel je een systeem waarmee je kennelijk onoplosbare problemen kunt oplossen. Voor mij heel gewoon maar voor velen is dat allemaal zo gewoon niet.

Wat me uiteindelijk overtuigde was het idee dat ik kreeg dat mijn talenten in deze ook bij anderen zaten en dat als je eigen ervaringen deelt met anderen, deze anderen het dan ook kunnen. Ik was in deze naïef. Sommigen meldden me dat het onderwerp van mijn boek al veel vaker was beschreven en dat het nieuwe er al lang af was. Dat kan zo zijn maar als je dan een goede collega hoor spreken dat hij na de vierde keer dat hij mijn boek heeft gelezen, er telkens weer nieuwe elementen uithaalt die waardevol voor hem zijn, dan zijn dat wezenlijk andere geluiden.

Het maakt me allemaal niet zo uit wat ‘men ‘zegt. Dit boek heb ik als autodidact geschreven, ik heb aan dat proces veel goede herinneringen overgehouden, ik heb er plezier aan beleefd en heb bovendien 25 jaar managementervaring, in vele organisaties opgedaan, verwerkt in dit boek. Het staat dan ook bol van informatie die je als lezer zeer goed kunt gebruiken om een effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen bij jezelf. Je moet het dan wel lezen en daar mankeert het bij velen aan door gebrek aan tijd maar feitelijk door gebrek aan prioriteit om het te gaan lezen. Ik heb het makkelijk leesbaar gemaakt en binnen anderhalve dag heb je het voor de eerste keer doorgelezen.

Het mooie voor mij is dat met het uitkomen van dit boek op 20 september 2006 een hartenwens van mij in vervulling is gegaan. Dat het vervolgens nog steeds verkoopt is voor mij applaus en een teken dat ik een waardevol boek heb geschreven. Ik heb hiermee een bijdrage geleverd om effectieve managers te creëren om zo meer excellente ondernemingen en organisaties te krijgen met veel zingeving voor de mensen in die bedrijven.

De professionele leidinggevenden zouden allen dit boek moeten lezen alvorens ‘mensen te gaan mennen’. Het is allemaal niet zo moeilijk maar dan moet je wel voldoende passie, durf, missie en visie hebben om mijn boek te lezen.

Ik daag u uit!

Veel leesplezier toegewenst.

Cees Buys.

Go to Top